Welkom op de site van Kledingbank Ommen

Steeds meer mensen in Nederland, dus ook in de gemeente Ommen verkeren in financiële moeilijkheden. Ze kunnen moeilijk rondkomen en hierdoor zichzelf niet meer van essentiële kleding en/of schoeisel voorzien. Mede hierom is de Stichting Kledingbank Ommen opgericht.
Hoofdreden één: Wij willen in het kader van participatie een bijdrage leveren aan de armoede bestrijding in Ommen. Wij geven herbruikbare of nieuwe kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben en het zelf niet (tijdelijk) meer kunnen betalen. De tweede hoofdreden: Door het hergebruiken van kleding en/of schoeisel verminderd de afvalberg en dragen wij op deze manier ons steentje bij in het kader van duurzaamheid. De derde hoofreden: Door inzet van vrijwilligers zijn wij tevens een verbindende organisatie in de gemeente Ommen.

Kledingbank Ommen is een initiatief zonder religieuze of politieke doelstelling. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, er zijn dus geen betaalde krachten in onze organisatie werkzaam.

Wij werken op afspraak.

Voor vragen kunt u mailen naar e-mailadres: kledingbankommen@gmail.com